Catedrala Neamului – grandomania hotilor

DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

CONSTRUIREA DE BISERICI ESTE DATORIA CEA DINTÂI ȘI CEA MAI MARE. ȘI ACEASTA DEOARECE, ORICÂTE ALTE CONSTRUCŢII AM FACE ÎN LUMEA ACEASTA, NICI UNA NU ARE SFINȚENIA ȘI LUCRAREA BISERICII. UN ORAŞ CREȘTIN FĂRĂ BISERICI ESTE UN ORAŞ FĂRĂ LUMINĂ SUFICIENTĂ PENTRU SUFLET. DE ACEEA, DATORIA NOASTRĂ ESTE DE A ZIDI BISERICI ÎN FIECARE LOCALITATE CREȘTINĂ ȘI DE A FORMA PREOȚI CARE SĂ FIE PĂSTORI DE SUFLETE PENTRU CREDINCIOȘI. CE-AR PUTEA DA OMUL ÎN SCHIMB PENTRU SUFLETUL SĂU? CE-I FOLOSEȘTE LUI DACĂ CÂȘTIGĂ LUMEA ACEASTA, DAR ÎȘI PIERDE SUFLETUL SĂU? AICI ESTE ESENȚIALUL VIEȚII PE PĂMÂNT! DACĂ NU AVEM BISERICĂ ȘI NU AVEM PREOT, RISCĂM SĂ NE PIERDEM SUFLETUL. DEGEABA CONSTRUIM ALTCEVA, DACĂ NU CONSTRUIM ÎN PRIMUL RÂND CASA PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI DE PĂCATE, PENTRU LUMINAREA LUI…

ERDINAND, PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI MARI

CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI, TREBUIE SĂ SE RIDICE CU AJUTORUL ÎMBELŞUGAT AL ÎNTREGII ŢĂRI ŞI CU OBOLUL DARNIC AL FIECĂRUI CETĂŢEAN ŞI FIU AL BISERICII NOASTRE STRĂMOŞEŞTI

 

De ce construim Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) şi care este semnificaţia acesteia?

Necesitatea liturgică:

Numai cine slujeşte sau participă la momentele solemne liturgice şi la ceremoniile bisericeşti din actuala Catedrală patriarhală cunoaşte dificultăţile pe care le creează lipsa acută de spaţiu în desfăşurarea normală a slujbelor religioase. Actuala Catedrală patriarhală, construită la mijlocul secolului al XVII-lea (1656-1658), a fost iniţial biserică mănăstirească, devenită ulterior catedrală mitropolitană în anul 1668, iar din anul 1925, odată cu înfiinţarea Patriarhiei Române, ea serveşte în mod provizoriu drept Catedrală patriarhală până la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, aşa cum se menţionează în pisania scrisă deasupra uşii de intrare de patriarhul Miron Cristea, după lucrările de restaurare din anii 1932-1935. Toate catedralele mitropolitane din provinciile româneşti sunt cu mult mai încăpătoare decât actuala Catedrală patriarhală şi oferă clerului şi credincioşilor condiţii mai bune pentru desfăşurarea cultului.

Necesitatea publică

Potrivit Legii cultelor nr. 489/2006, cultele sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate publică (art. 8, alin. 1). În Catedrala Mântuirii Neamului vor fi organizate ceremonii religioase cu caracter public naţional, ca de exemplu pomenirea eroilor neamului românesc la sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua eroilor, (unul dintre hramurile viitoarei Catedrale patriarhale) şi a eroilor din Decembrie 1989 sau slujba de Te-Deum la Ziua Naţională 1 Decembrie. În acelaşi timp, în Catedrala Mântuirii Neamului se vor desfăşura alte ceremonii, aniversări sau comemorări cu caracter naţional şi internaţional, vor fi primiţi oaspeţii din străinătate şi vor fi organizate evenimente cu semnificaţie religioasă, congrese, conferinţe şi alte manifestări ale preoţilor şi tinerilor români din ţară şi străinătate. Utilitatea publică a viitoarei Catedrale patriarhale va fi evidenţiată şi de amenajarea spaţiului generos de aproape 6 hectare din jurul ei ca parc public, mărind suprafaţa spaţiilor verzi din Bucureşti.

Lămurire privind modul de folosire şi justificare a fondurilor pentru finanţarea lucrărilor la Catedrala Naţională

Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la atragerea şi justificarea fondurilor pentru finanţarea șantierului Catedralei Mântuirii Neamului, numită și Catedrala Națională, facem următoarele precizări:

1. Privitor la sursele de finanțare de la bugetul de stat și bugetele administrațiilor publice locale

Modalitatea de solicitare, acordare, folosire și justificare a sprijinului financiar oferit de autoritățile administrației publice centrale și locale este reglementată de prevederile următoarelor acte normative:

– O.U.G. nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

– Legea nr. 376/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase

– H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

– Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor religioase recunoscute din România

Aceste acte normative reglementează în detaliu întreaga procedură de întocmire a dosarului de solicitare, acordare, folosire și justificare a sprijinului financiar de către unitățile de cult beneficiare.

– DATE CORECTE ȘI SEMNIFICATIVE –

Întrucât regii României Carol I şi Ferdinand au iniţiat şi susţinut proiectul construirii unei noi Catedrale în Bucureşti, publicăm astăzi, 10 mai 2016, Ziua Naţională a Regalităţii, date corecte şi semnificative privind Catedrala Mântuirii Neamului, care, în prezent, se află într-un stadiu avansat de realizare.

 

Manipulare: trinitastv.ro / catedralaneamului.ro

Horoscoape Romania
  Subscribe  
Notify of
error: Nu copia!